CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG

PHÍ GIAO HÀNG – BÀN THỜ

  • Phí giao hàng
    + Mức phí vận chuyển sẽ được ước tính miễn phí cho tất cả các đơn hàng mua tại Bàn Thờ Tâm Việt

THỜI GIAN GIAO HÀNG

  • Đối với những sản phẩm có sẵn chúng tôi sẽ đẩy nhanh thời gian giao hàng trong vòng 1-2 buổi trong ngày
  • Những sản phẩm đặc biệt phải đặt hàng thì thời gian giao hàng khoảng 30-40 ngày
  • Với các tỉnh lân cận (khu vực tính phí) thì thời gian giao hàng sẽ được thoả thuận trên từng đơn hàng cụ
    thể.

THỜI GIAN CÓ HIỆU LỰC
Quy định có hiệu lực từ ngày 15/09/2020

BÀN THỜ TÂM VIỆT – TÂM CỦA NGƯỜI VIỆT